4 marca nasz przewodnik Rysio Garus zorganizował wycieczkę dla grupy liczącej 27 osób do pobliskich miejscowości, aby poznać historię i podziwiać bogactwo świątyń w Lisowie i Piotrkowicach oraz pozostałości Zespołu Pałacowego Tarnoskała.Kościół Św. Mikołaja w Lisowie


Kościół powstał przed rokiem 1326, nie jest znany fundator, ale nazwa miejscowości skłania do przypuszczenia, że była to rodzina Lisów. Następnym właścicielem był ród Duninów, ale największe zmiany poczyniła rodzina Krasińskich, która wybudowała Kaplicę św. Barbary, której podziemia członkowie rodu (15 osób) wybrali sobie za miejsce pochówku.

Kościół Zwiastowania Pańskiego w Piotrkowicach
Kościół został wybudowany w latach 1635 – 1652; fundatorami byli kasztelan połaniecki Maciej i Zofia Rokszyccy.

Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej
W latach 1770 – 1776 na osi nawy kościoła wybudowano późnobarokową kaplicę, a w niej domek loretański, przypominający Domek Nazaretański z włoskiego Loreto.


Zespół Pałacowy Tarnoskała
Wzgórze okolone parkiem, na którym znajduje się Zespół Pałacowy z końca XVIII wieku, należący niegdyś do rodu Tarnowskich, podobnie jak całe Piotrkowice, stąd nazwa Tarnoskała. Jest to zespół składający się z czterech klasycystycznych budynków z ogromnym dziedzińcem ze studnią na jego środku. Obiekty te zostały wybudowane ze względu na panujący tu mikroklimat. Cały kompleks otoczony był murem z miejscowego kamienia.