W  środę, 8 maja o godz. 8.38 grupa 30 osób ruszyła  autobusem miejskim do Górek Szczukowskich, by  po krótkim przejściu  dotrzeć  do Jankowej Góry.  Przewodnik  Jacek Skrzypczak podzielił  się z nami  wiedzą na temat  miejsc i obiektów, które odwiedzaliśmy.   Jankowa Góra to historyczne miejsce   wydobywania  galeny – rudy ołowiu. Znaczna  część  historycznej  kopalni  (ok. XIV w.) została zniszczona  przy  budowie  drogi  krajowej nr 7,  a  reszta  dzisiaj  pokryta jest roślinnością. 

     Idąc  dalej,  przecięliśmy  wschodni szlak rowerowy  Green Velo,  dochodząc  do  Góry Machnowicy  z kopalnią  wapienia Szczukowskie Górki.   Na skraju  wyrobiska  zrobiliśmy  krótki postój i zdjęcia kopalni, w której wydobycie  zakończono ze względu na wyczerpanie złoża.

     Dalej  wędrowaliśmy  Doliną Bobrzy,  skrajem  terenu dawnego Zbiornika  Białogońskiego. Zbiornik  wybudowano dla potrzeb zakładów w Biołogonie.  Po ulewnych deszczach w 1991r. woda przerwała  groble i od tego czasu zbiornik już nie pełni swojej funkcji.  Dzisiaj  zobaczyć można jeszcze  stalową konstrukcję i pomost jazu  tj.  budowli  piętrzącej  wodę. Wstąpiliśmy  na chwilę  do  Białogonu, by obejrzeć  żeliwne  tablice upamiętniające historie zakładów w Białogonie, a po drodze spotkaliśmy kolejną  ciekawą drewnianą  figurkę  Jana  Nepomucena.

      Wróciliśmy  z  powrotem nad  Bobrzę,  po drodze mijając  most  stojący  jak  sierota  w  polu,  bez żadnej drogi ani nawet dróżki.  Podobno  latem  służy  jako  noclegownia. Wybudowano go   w latach  70-tych ubiegłego wieku, ale nie zdołano uzyskać terenu pod budowę drogi  i  tak biedactwo stoi niepotrzebne – warto obejrzeć!

        W Dolinie Bobrzy  jest  pięknie,  a  i wyczyny  bobrów zobaczyć można,  biorą  się  za naprawdę  grube  drzewa i  bez  żenady  tną!   Pogoda była  cudna. Wycieczkę  zakończyliśmy w Słowiku  i  zadowoleni,  busem  wróciliśmy do domu.  Za tydzień  wycieczka  kończąca  rok  akademicki  na UTW Ponad Czasem.

Do zobaczenia na szlaku.

Sprawozdanie  sporządziła  Irena Danieluk  Hej! 

Kameleon w naszej grupie???

Zdjęcia: Irenka Danieluk, Małgosia Kędracka, Basia Wielińska, Rysio Opałko