Zdjęcia: Małgorzata Kędracka

Zdjęcia i komentarze: Barbara Wielińska