Tak, 20 listopada, znów wspomnę, że liczna grupa wędrowców, wybrała się z punktu B (Barcza), przez punkt K (Klonów) do …punktu B (Barcza), czyli dziarskim marszem zatoczyliśmy koło…można i tak. Lecz czemu postawili nam znak zakazu ruchu???

Zdjęcia: Małgorzata Kędracka, Jerzy Iwaniec