W dniu 17 lipca liczna grupa wycieczkowiczów, której filar, jak zwykle stanowi nasza mocna grupa turystyczna UTW ,wybrała się do Łagowa, skąd niebieskim szlakiem przez Wał Małacentowski powędrowaliśmy do Lechowa. Grupę dziarsko powiodła przez uroczą krainę nasza nieoceniona przewodniczka Ewa Ramian, co jakiś czas zatrzymując się, aby przybliżyć nam dzieje naszej pięknej ziemi świętokrzyskiej.

Barbara Wielińska

To tylko część gromady, uczestniczyło w wycieczce ponad 30 osób

Zdjęcia: Jurek Iwaniec

Zdjęcia „Dwie barwy lata” : Małgosia Kędracka