Stowarzyszenie Ziemia Świętokrzyska wraz z Urzędem Miasta Kielce zaprasza na wspólne wędrowanie i wyprawy rowerowe po Kielcach i Górach Świętokrzyskich.
Trasy i miejsca zbiórki uczestników będą ogłaszane na stronie internetowej Stowarzyszenia Ziemia Świętokrzyska (www.ziemiaswietokrzyska.net) i w miarę uzyskiwania akceptacji na stronach uniwersytetów trzeciego wieku, klubów seniora i Regionalnego centrum Informacji Turystycznej w Kielcach.
Wycieczki piesze będą organizowane w środy, w okresie kwiecień-listopad 2019 r. bez względu na warunki pogodowe. Organizatorzy zabezpieczają opiekę przewodnicką na trasach.
Nie zapewniamy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków – uczestnicy biorą udział w wycieczkach na własną odpowiedzialność, bądź ubezpieczają się we własnym zakresie.
Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty dojazdów z miejsca zamieszkania do punktu rozpoczęcia i powrotu z miejsca zakończenia wycieczek oraz ewentualne opłaty wstępu do obiektów krajoznawczych.
Serdecznie zapraszamy