Znów środa i trzeba wstać skoro świt. No, ale nawet największe śpiochy nie rezygnują przecież z wycieczki, która zapowiada się bardzo atrakcyjnie – jedziemy do Jędrzejowa . A wszystko to pod światłym przywództwem i troskliwą opieką Rysia Garusa – marka sama w sobie. Każdy z 22-u osobowej grupy zasila kasę PKP kwotą 5,80 zł i jedziemy pociągiem . Nie da się podrzemać,  bo łaskawe nam słoneczko pięknie świeci, a za oknem już nieśmiała wiosenna zieleń, więc ją podziwiamy i czas szybko mija.    Jędrzejów – lokację miejską uzyskał w 1271 r. z nadania Bolesława Wstydliwego, zdegradowany w 1869, ponowne nadanie praw miejskich w 1916 r., położony na Płaskowyżu Jędrzejowskim.  Przez miasto płyną dwie niewielkie rzeki – Jasionka i Brzeżnica. Pierwsze wzmianki o wsi Brzeżnica ( obecny Jędrzejów) pojawiły się w dokumencie fundacyjnym klasztoru cysterskiego  w 1153 r.  Pismo to zatwierdziło istnienie klasztoru,  który został założony w 1149 r. przez cystersów przybyłych z Burgundii. Ta najstarsza budowla sakralna Jędrzejowa zbudowana przez Gryfitów w stylu romańskim, po kolejnych przebudowach nabrała cech gotyckich i barokowych. Obecnie jest to też sanktuarium bł. Wincentego Kadłubka, który zrezygnował z biskupstwa krakowskiego, został cystersem i ostatnie lata swego życia spędził w jędrzejowskim klasztorze,  tu też dokończył pisanie swoich kronik. Piękny obiekt z ciekawą, pełną wzlotów i upadków historią.

    W drodze do Opactwa Cystersów, odwiedziliśmy cmentarz parafialny z kwaterą wojskową z okresu I wojny światowej. Leżą tu zgodnie obok siebie w mogiłach indywidualnych i zbiorowych żołnierze różnych nacji.

    Jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych Jędrzejowa jest muzeum Przypkowskich, prezentujące kolekcję zegarów słonecznych,  przyrządów astronomicznych  oraz starodruków. Obecnie  zbiory obejmują  600 zegarów słonecznych, map  oraz innych eksponatów,  w tym regionalnych. Muzeum im. Przypkowskich zajmuje trzecie miejsce w świecie pod względem liczebności i wartości zbiorów. Ciekawy jest też ogród przy muzeum, ale aby podziwiać go w pełnej krasie, trzeba poczekać do lata.

    W tym niewielkim mieście sporo jest miejsc upamiętniających ruchy narodowo -wyzwoleńcze. Przebywał tu przez pewien czas Tadeusz Kościuszko, a w 1915 r. Józef Piłsudski z I Brygadą . Mieszkańcy Jędrzejowa od początku brali udział w powstaniu listopadowym i styczniowym, a w okresie II wojny światowej w okolicy działały oddziały  partyzanckie, nazywane Jędrzejowskim  Obwodem  AK.

    I to już koniec wycieczki – ciekawej i pouczającej. Trzeba jeszcze powiedzieć, że byliśmy na niej wyjątkowo grzeczni, chyba dlatego, że dziś środa popielcowa.

Do zobaczenia na następnej wyprawie.

Tekst: Ania Pniak

Zdjęcia: Małgosia Kędracka