W dniu 17 października odbyła się druga wycieczka piesza w nowym roku akademickim 2018/19. Trasa wiodła z Pierzchnicy przez Maleszową do Piotrkowic (łącznie ok. 10 km).

Naszą trzydziestoosobową grupę prowadził przewodnik świętokrzyski, Jacek Skrzypczak. Marszruta przebiegała wśród pól i miała tylko jedno miejsce, z którego widzieliśmy dookolną panoramę na Pasmo Posłowickie i Dymińskie na północy oraz na Wzgórza Szydłowieckie na południu.

Pierwsza miejscowość na naszej trasie – Pierzchnica jest zamieszkiwana przez 1063 osoby. Znajduje się tu urząd gminy, kościół pw. Św. Małgorzaty z lat 1798-1800, wzgórze z szeregiem piwnic (pozostało ich ok. 80), klub sportowy Polanie i działająca ponad 20 lat mleczarnia, która na swoich produktach umieszcza unikatowy znak „Naturalnie świętokrzyskie”. Od 1 stycznia 2019 r. Pierzchnica otrzyma prawa miejskie.

Po opuszczeniu Pierzchnicy trafiliśmy do Maleszowej – wsi w powiecie kieleckim, w gminie Pierzchnica. Liczy sobie 258 mieszkańców. Nazwa miejscowości może pochodzić od staropolskiego imienia Malesz. Pierwsza wzmianka źródłowa o wsi pochodzi z dokumentu króla Kazimierza Wielkiego z 1365 r. Dzisiaj możemy podziwiać dawną świetność tego miejsca w zachowanych zabytkach: zespole dworskim, w pozostałościach parku i położonych na wyspie ruinach zamku Krasińskich.

Trzecia miejscowość na naszej trasie to wieś Piotrkowice, której historia sięga XII wieku. Nazwę swą wywodzi od imienia Piotr, przywołanego w celu upamiętnienia chrystianizacji tych terenów. Do ok. 1840 r. Piotrkowice były miastem. Wtedy to ówczesny burmistrz z rozkazu hrabiego Tarnowskiego został publicznie pobity rózgami i od tej daty Piotrkowice straciły przywileje miasta (opis tego zdarzenia znajduje się w aktach Archiwum Kieleckiego). Zwiedziliśmy neoklasycystyczny zespół pałacowy dawnych właścicieli Tarnowskich, wznoszący się na wzgórzu Tarnoskała, po którym oprowadzał nas dyrektor znajdującego się tu Zespołu Placówek Oświatowych, Jacek Soboś.

Wycieczka zakończyła się na przystanku autobusowym, skąd linią 208 wróciliśmy do Kielc.

 Ryszard Janaszek
Zdjęcia: Małgorzata Kędracka, Barbara Wielińska